Het huidige T.L.E. bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter:

Petro van den Bos, 06-24658368  Voorzitter@ttle.nl

Taken: leiden ALV en bestuursvergaderingen, sponsoring

 

Secretaris:

Wim Kurvers, Kruburg 42, 5632 PH  Eindhoven, 06-53959976  Secretaris@ttle.nl
Taken: verslaglegging vergaderingen, postverwerking, archivering

Penningmeester:
Marc Maas, 040-2412416  Penningmeester@ttle.nl
Taken: innen van inschrijf en sponsorgelden, beheren kasboek, opstellen begroting


Algemene Zaken:
Petro van den Bos, 06-24658368  Algemeen@ttle.nl
Taken: organisatie TLE-beker, beheer website,  redacteur "De TLE'er", beheer reglementen

 

Competitieleider:
Petro van den Bos, 06-24658368 Competitie@ttle.nl 
Taken: samenstellen competitie, administreren competitie,  inschrijvingen nieuwe seizoen, contactpersoon wedstrijdsecretarissen


Bestuurslid:
Vera Rouppe van der Voort Leden@ttle.nl
Taken: ledenadministratie, mede organiseren TLE-beker


Protest / strafcommissie:

 

Leden:

Vera Rouppe van der Voort

Een ad-hoc te benoemen lid van de vereniging


Ere-galerij


De T.L.E. kent ook een aantal personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt :

Ere-voorzitter:

Geert Bons

Ben Labohm (9 januari 2018)


Ere-leden:

Simon Groeneveld

Jan van Schagen

Roel Koster
Huub v.d. Wiel

Hub Vencken (1 mei 2017)
 
Leden van verdiensten:

Pieter Coolen

Frans Boons

Ed Hulsbosch

 


Vragen, opmerkingen, suggesties, schrijf ons:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.